Veľkonočné tvorivé dielne

Poďakovanie

Ďakujeme pani Vacovej, maminke Mareka Vaca, za to, že s nami strávila krásne predpoludnie a pomohla nám vytvoriť úžasné veľkonočné dekorácie.
Celý článok