Prevádzková doba

Prevádzka MŠ je

od 6:OO hod. do 16:30 hod.