Základná škola

 

Naša škola je neplnoorganizovaná škola s ročníkmi 1. - 4.

Nižšie počty žiakov v triedach umožňujú učiteľom individuálny prístup ku každému žiakovi. Každý žiak má viac možností na precvičenie a upevnenie preberaného učiva.

Škola sa nachádza v tichom prostredí  so záhradou.

Máme počítačovú učebňu, kde sa žiaci oboznamujú s prácou na počítačoch a s internetom nielen počas vyučovania, ale aj v popoludňajších hodinách v ŠKD alebo na krúžku.

Kvalifikovaní pedagógovia zabezpečujú výučbu anglického jazyka už od prvého ročníka.

Ponúkame vyučovanie katolíckeho, evanjelického náboženstva a etickej výchovy.

Žiaci môžu navštevovať školský klub detí: ranná služba 6,30 hod. - 7,45 hod.

                                               popoludňajšia služba 11,40 hod. - 16,30 hod.