Úhrady

 

Úhrada stravy: číslo účtu - 35-31838412/ 0200
Úhrada poplatku za ŠKD: číslo účtu - 1654262258/ 0200