Zamestnanci

Vedenie školy

Riaditeľka: Mgr. Jana Popracová

Zástupkyňa pre MŠ: Andrea Hrončoková

Hospodárka: Lýdia Ližbetinová

 

Pedagogickí zamestnanci:

 Mgr.Veronika Fábryová, PhD.

Mgr. Patrícia Palúchová

 Mgr. Lucia Parobková

       Vlasta Medveďová - ŠKD

Mgr. Marta Révaiová - asistent učiteľa

Mgr. Roman Kuchárik- katolícke náboženstvo

        Elena Zimová - evanjelické náboženstvo

Nepedagogickí zamestnanci

Elena Kocová - upratovačka

Emília Rabatinová - hlavná kuchárka

Oľga Vaculčiaková - kuchárka

Miroslav Volko - kurič, údržbár